Świeżo Palona

Świętuj z nami 10-te urodziny Świeżo Palona! Ponad 200 przecenionych produktów. Przez 10 dni codziennie inne promocje. Sprawdź!

Regulamin promocji Bon rabatowy za zapisanie się na newsletter

Regulamin akcji rabatowej „Zapisz się do naszego newslettera – damy Ci 20 złotych rabatu na pierwsze zakupy za przeszło 200 złotych w sklepie Świeżo Palona”

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji rabatowej pod nazwą „Zapisz się do naszego newslettera – damy Ci 20 złotych rabatu na pierwsze zakupy za przeszło 200 złotych w sklepie Świeżo Palona” (dalej: Akcja Rabatowa), której organizatorem jest spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069, Regon 301789931 (dalej „Sprzedający”).

2. Uczestnikiem Akcji Rabatowej może być każdy Kupujący, który po rejestracji w sklepie Świeżo Palona (https://swiezopalona.pl/) wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych.

3. Uczestnikiem Akcji Rabatowej mogą być także osoby, które dokonały rejestracji w sklepie przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Sprzedający udziela Uczestnikowi Akcji Rabatowej jednorazowego rabatu na kwotę 20,00 złotych brutto. Rabat udzielany jest automatycznie przy pierwszym zakupie.

2. Warunkiem nabycia prawa do rabatu jest jednorazowe dokonanie w sklepie Świeżo Palona zakupu za kwotę przekraczającą 200 złotych brutto.

3. Rabat nie jest udzielany Kupującemu, który:

1) uzyskał rabat przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu,

2) cofnął zgodę na otrzymywanie newslettera lub zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,

3) uzyskał rabat na podstawie niniejszego Regulaminu (np. zakładając nowe konto użytkownika).

 

4. Produkty wykluczone z promocji: zestawy produktów, ekspresy automatyczne, kolbowe, przelewowe.

§ 3

1. Kupujący będący Uczestnikiem Akcji Rabatowej nie może

1) żądać od Sprzedającego wymiany kwoty rabatu na gotówkę lub zwrot jego wartości w formie przelewu (wyłączając uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o sprzedaży na odległość),

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem i zwrotu towaru, do którego Kupujący otrzymał rabat, Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą cenę z uwzględnieniem udzielonego rabatu.

§ 4

Każdy Kupujący może złożyć reklamację związaną dotyczącą Akcji Rabatowej. Do złożenia i rozpatrzenia reklamacji stosuje się postanowienia par. 14 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.

§ 5

1. Niniejsza Akcja Rabatowa trwa do odwołania.

2. Sprzedający może odwołać Akcję Rabatową, z ważnych przyczyn, przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, powiadamiając o tym Kupujących nie później niż 7 dni przed jej odwołaniem. W takim przypadku Kupujący zachowują uprawnienia nabyte podczas trwania Akcji Rabatowej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.

§ 6

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Do zmian treści niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia par. 18 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin sklepu „Świeżo Palona”

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2017 r.

5 powodów dla których warto u nas kupować
122