Świeżo Palona
Menu

Regulamin promocji Bon rabatowy za zapisanie się na newsletter

Regulamin akcji rabatowej „Zapisz się do naszego newslettera – damy Ci 20 złotych rabatu na pierwsze zakupy za przeszło 200 złotych w sklepie Świeżo Palona”

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji rabatowej pod nazwą „Zapisz się do naszego newslettera – damy Ci 20 złotych rabatu na pierwsze zakupy za przeszło 200 złotych w sklepie Świeżo Palona” (dalej: Akcja Rabatowa), której organizatorem jest spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069, Regon 301789931 (dalej „Sprzedający”).

2. Uczestnikiem Akcji Rabatowej może być każdy Kupujący, który po rejestracji w sklepie Świeżo Palona (https://swiezopalona.pl/) wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych.

3. Uczestnikiem Akcji Rabatowej mogą być także osoby, które dokonały rejestracji w sklepie przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Sprzedający udziela Uczestnikowi Akcji Rabatowej jednorazowego rabatu na kwotę 20,00 złotych brutto. Rabat udzielany jest automatycznie przy pierwszym zakupie.

2. Warunkiem nabycia prawa do rabatu jest jednorazowe dokonanie w sklepie Świeżo Palona zakupu za kwotę przekraczającą 200 złotych brutto.

3. Rabat nie jest udzielany Kupującemu, który:

1) uzyskał rabat przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu,

2) cofnął zgodę na otrzymywanie newslettera lub zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,

3) uzyskał rabat na podstawie niniejszego Regulaminu (np. zakładając nowe konto użytkownika).

 

4. Produkty wykluczone z promocji: zestawy produktów, ekspresy automatyczne, kolbowe, przelewowe.

§ 3

1. Kupujący będący Uczestnikiem Akcji Rabatowej nie może

1) żądać od Sprzedającego wymiany kwoty rabatu na gotówkę lub zwrot jego wartości w formie przelewu (wyłączając uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o sprzedaży na odległość),

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem i zwrotu towaru, do którego Kupujący otrzymał rabat, Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą cenę z uwzględnieniem udzielonego rabatu.

§ 4

Każdy Kupujący może złożyć reklamację związaną dotyczącą Akcji Rabatowej. Do złożenia i rozpatrzenia reklamacji stosuje się postanowienia par. 14 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.

§ 5

1. Niniejsza Akcja Rabatowa trwa do odwołania.

2. Sprzedający może odwołać Akcję Rabatową, z ważnych przyczyn, przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, powiadamiając o tym Kupujących nie później niż 7 dni przed jej odwołaniem. W takim przypadku Kupujący zachowują uprawnienia nabyte podczas trwania Akcji Rabatowej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.

§ 6

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Do zmian treści niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia par. 18 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin sklepu „Świeżo Palona”

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2017 r.