Na początku miesiąca ogłosiliśmy jaka kawa wygrała w plebiscycie Kawy Miesiąca. Ethiopia Sidamo Gore Kone została Kawą Listopada i przy tej okazji postanowiliśmy również zmienić etykietę naszego zwycięzcy. Pewnie mogliście się zastanawiać co nas zainspirowało do takiej zmiany. Chcielibyśmy dzięki niej zwrócić Waszą uwagę na wartość, która jest dla każdego z nas ważna.

Zastanawiało Was może kiedykolwiek ilu nas tak naprawdę mieszka na Ziemi? Aktualnie jest nas ponad 7 miliardów ludzi. Ogromna liczba, prawda? Najciekawszym w tym wszystkim jest to, że wśród tej liczby nie ma dwojga identycznych osób. Wszelkie różnice między nami sprawiają, że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Różnią nas osobowości, kultura, predyspozycje, umiejętności, ale i potrzeby. Opisywana różnorodność stanowi cechę charakterystyczną dla poszczególnej ludzkiej egzystencji. Mimo piękna jakie dają wspomniane odmieństwa to ludzie z trudem akceptują fakt ich istnienia. Tolerancja, bo o niej tu mowa, pochodzi od łacińskiego tolerare, co znaczy cierpliwą wytrwałość. Jest ona sposobem radzenia sobie z napięciami wynikającymi z różnic międzyludzkich. Natomiast brak tolerancji dla innych jest źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień. W 1996r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w ramach walki z coraz to rosnącą nietolerancją ogłosiła dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Nawiązując do tego wydarzenia ogłosiliśmy samozwańczo miesiąc listopad, miesiącem tolerancji. 

Aktualnie największymi zbiorami praw gwarantujących tolerancję i uniemożliwiających jakąkolwiek dyskryminację na całym obszarze Unii są Europejska Konwencja Praw Człowieka (z 1950 r.) oraz Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej (z 1961 r.) Do innych, ważnych aktów prawa europejskiego można również zaliczyć europejską kartę języków regionalnych i mniejszościowych (z 1992 r.).

W klasycznej łacinie słowo „tolerancja” odnosiło się przede wszystkim do wytrzymałości fizycznej, a także do psychicznej pod postacią cierpliwości. Z czasem słowo to zaczęło odgrywać coraz większą rolę. Współcześnie tolerancja wiąże się ściśle z sporami religijnymi, światopoglądowymi oraz politycznych. Należy również do kanonu kategorii etycznych promowanych przez ideologię socliberalną, stanowi również integralną część tzw. politycznej poprawności.

Tolerancja stanowi swego rodzaju drogę do pokoju, nawet już nie w formacie światowym, ale przede wszystkim w obrębie własnego domu, miasta, najbliższego otoczenia. Otwartość umysłu pozwala na nie kierowanie się uprzedzeniami bądź niewiedzą w życiu oraz umożliwia unikanie błędów. Każdy z nas, jako istota społeczna chce żyć własnym życiem, dokonywać własnych wyborów, być przez innych szanowanym/tolerowanym. Oczekujemy od innych tolerancji, byśmy mogli realizować swoje plany, osiągać cele. 

Można by powiedzieć, że we współczesnym świecie tolerancja jest coraz bardziej powszechna. Częściej spotykana jest akceptacja cudzych poglądów, innych wyznań czy indywidualnych potrzeb. Aby całkowicie się pozbyć aktów nietolerancji należy traktować innych tak, jak samemu by chciało się być traktowanym. Przecież wiadomo, że lepiej jest rozmawiać i śmiać się (przy filiżance ulubionej kawy), niż kłócić się na temat poglądów!