Herbata z certyfikatem ECO, BIO, Organic, Fair Trade. Co oznaczają poszczególne certyfikaty?

Herbaty produkowane na całym świecie mogą posiadać certyfikaty świadczące o spełnianiu konkretnych wymogów. Mogą one dotyczyć każdego z etapów produkcji lub praw pracowników i producentów. Trzy najważniejsze certyfikaty związane z jakością herbaty to ECO, BIO oraz Organic. Świadectwem przestrzegania praw pracowników jest z kolei certyfikat Fair Trade.

Herbata z certyfikatem ECO

W największym uproszczeniu, herbata ekologiczna to taka, która powstała w zgodzie z lokalnym środowiskiem, nie zaburzając w żaden sposób jego równowagi. Przy takiej produkcji nie stosuje się roślin modyfikowanych genetycznie, które mogłyby przedostać się do środowiska naturalnego i skrzyżować z lokalnymi odmianami.

Zadaniem producenta ekologicznego produktu jest również dopilnowanie, by do środowiska nie przedostały się gatunki roślin, które nie występują tam naturalnie. Uprawy powinny być więc odpowiednio zabezpieczone.

Certyfikat ECO oznacza również, że uprawa rośliny nie narusza naturalnego ekosystemu, np. miejsce uprawy zaplanowano tak, by wyciąć jak najmniej drzew lub by nie było konieczne przesuwanie koryta rzeki. I wreszcie odpady - zarówno produkty używane podczas produkcji, jak i produkt końcowy powinny być w pełni biodegradowalne.

Herbata z certyfikatem Organic

Certyfikat Organic skupia się bardziej na naturalnym pochodzeniu roślin i środków stosowanych podczas ich wzrostu oraz produkcji wyrobów. Aby otrzymać certyfikat organicznego produktu, przynajmniej 95% musi pochodzić z ekologicznych upraw. Zakazane jest wykorzystywanie sztucznych nawozów oraz chemicznych środków do ochrony roślin.

Certyfikat Organic oznacza również, że w herbacianym suszu nie znajdują się liście pochodzące z roślin modyfikowanych genetycznie. Same plantacje natomiast muszą być zlokalizowane z dala od źródeł zanieczyszczeń, takich jak wielkie strefy przemysłowe, wysypiska śmieci, drogi.

I wreszcie końcowy produkt, czyli herbaciany susz - aby otrzymać certyfikat organic, do jego konserwacji nie można używać promieniowania jonizującego, nie wolno stosować wzmacniaczy smaku, barwników czy sztucznych aromatów.

Herbata z certyfikatem BIO

Certyfikat BIO jest właściwie rozszerzoną formą certyfikatu Organic. Rośliny muszą więc być uprawiane w dużej odległości od źródeł zanieczyszczeń, nie mogą być modyfikowane genetycznie, nie wolno używać sztucznych nawozów, chemicznych środków ochrony roślin oraz sztucznych barwników i aromatów.

Ponadto, ważna jest troska o żyzność gleby, czyli uprawa pól naprzemiennie i w sąsiedztwie odpowiednich roślin. Istotna jest tu także troska o pracowników - zapewnienie odpowiednich szkoleń oraz warunków pracy. Co ważne, przestrzeganie wszystkich norm jest cały czas monitorowane i w przypadku ich naruszenia certyfikat może zostać odebrany producentowi.

Herbata z certyfikatem Fair Trade

Celem nadawania certyfikatu Fair Trade jest wyróżnienie produktów, które powstają w warunkach przyjaznych pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim produktów pochodzących z południowej półkuli, gdzie prawa pracownicze nie zawsze są respektowane.

Aby produkt otrzymał certyfikat Fair Trade, na żadnym etapie produkcji nie może mieć miejsca wyzysk ludzi, a w szczególności dzieci. Warunki pracy muszą być godziwe i bezpieczne, a pracownicy muszą zostać odpowiednio wyszkoleni. Płace powinny być adekwatne do wykonywanej pracy.

Zasady uczciwego procesu produkcji herbaty dotyczą również lokalnych plantatorów. Cena, jaką uzyskują za swój produkt powinna być adekwatna do poniesionych kosztów - zarówno w kontekście produktów, jak i wypłat dla pracowników. Producenci powinni mieć możliwość zrzeszania się i ochrony swoich interesów.