Jednym z atrybutów wag Acaia Pearl jest ich responsywność, czyli czas w jakim reagują na zmianę wagi. Perła sprawnie i bardzo szybko odczytuje właściwy wynik podczas ważenia - zajmuje jej to około 20 milisekund. Nie trzeba zatem się martwić o opóźnienie na wyświetlaczu, jak na innych kawowych wagach np. Hario Scale.

Jeśli waga używana jest na nierównej powierzchni, mogą wystąpić trudności z ustaleniem właściwej gramatury ważonego obiektu. Przy niestabilnej wadze najdrobniejszy ruch będzie wpływał na masę produktu. Jako że wagi mierzą siłę nacisku, będzie ona interpretować ruch jako zmianę wagi. Sytuację taką może również powodować opieranie się o licznik, czy też ułożenie stosu filiżanek i spodków obok wagi.

Acaia Pearl, podobnie jak reszta wag elektronicznych, skupia się w większości na czujniku wagi. Nie chodzi tylko o drganie, ale również o nieodłączny szum owego czujnika. Do produkcji Acai używa się części wysokiej jakości, czego rezultatem jest szybsza filtracja szumu. Zwiększa to czułość wagi na drgania. Poza przeniesieniem jej na bardziej stabilną powierzchnię, istnieje też inny sposób by temu zaradzić. Otwieramy główne menu ustawień i przytrzymujemy przycisk Power aż do momentu, w którym pojawi się "SET" oraz sygnał dźwiękowy. Następnie należy przytrzymujemy T do ponownego sygnału oraz wartości "F.0000" na wyświetlaczu. Długie przytrzymywanie T zmienia cyfry, zaś wciśnięcie zmieni wartości. Wpisujemy "0000" by pojawiło się menu ustawień. W tym miejscu T będzie odpowiadać za przeglądanie dostępnych ustawień, a przytrzymanie T dłużej zmieni ustawienie, na którym się zatrzymaliśmy.

Pora na "Filt" - czyli filtr wagi. To ustawienie może posiadać wartości od 2 aż do 128. Standardowym ustawieniem jest 16. Wyższe liczby wiążą się z większym użyciem czujnika oraz znoszą drgania lepiej za cenę dłuższego czasu reakcji. Mniejsze liczby sprawiają, iż waga reaguje szybciej, lecz jest bardziej podatna na drgania.

Jeśli odkryłeś problem z niestabilnością odczytu na wadze, przełącz wartość na wyższą.

Pamiętaj: im wyższa wartość Filt tym dłuższy czas reakcji.

Zalecamy używanie Acai Pearl na trwałej, stabilnej powierzchni dla jak najlepszego wyniku. Jeśli jednak zdarzy się używać jej na nieco mniej stabilnym blacie, pomocna może okazać się zmiana filtru ważenia.