Jeśli waga nie będzie ustawiona na równym podłożu, nie będzie w stanie prawidłowo zmierzyć wagi przedmiotu prawidłowo.

Co tak na prawdę może zmierzyć waga? Mierzy ona siłę wywieraną w kierunku prostopadłym do powierzchni. Wykonaj prosty test: przyciśnij wagę dłonią, a wyświetlacz ukaże siłę, z jaką oddziaływujesz na wagę. Przyciśnij ją pod kątem, a waga nadal będzie pokazywać siłę w kierunku, który da się zmierzyć.

Kiedy przedmiot jest ważony, mierzymy tak naprawdę siłę grawitacji działającą na obiekt. Grawitacja zawsze wskazuje jeden punkt - kierunek wnętrza Ziemi. Dla dokładnego pomiaru wagi, siła grawitacji (zupełnie jak w przypadku przyciśnięcia dłonią) musi być prostopadła do powierzchni wagi. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, waga będzie mierzyć jedynie część prawdziwej siły grawitacji.

Można ten fakt łatwo zaobserwować: wystarczy postawić wagę na równej powierzchni, a następnie położyć na niej przedmiot. Dociśnij jedną stronę wagi (większy kąt sprawi, że różnica będzie bardziej zauważalna). Waga odczyta nacisk tak, jakby zdjęto część balastu - choć grawitacja oczywiście działa tak samo.

Dla jak najlepszych rezultatów wagę Acaia należy stawiać na równej powierzchni. Jednak w sytuacjach wyjątkowych Acaia, dzięki wbudowanym układom scalonym, postawiona na nierównej powierzchni nadal wskaże niemal bezbłędny wynik.