Typica to pierwotna odmiana kawy Arabica. Typica powstała drogą spontanicznej mutacji, a nie działań człowieka. Jest podstawą, z której wzięły swój początek liczne odmiany kawy. Jest słodka, czysta, o dużym body, jednak charakteryzuje się też niską wydajnością. Jest za to dobrze zaadaptowana do chłodniejszych warunków upraw.

Historia:

  • Zakłada się, że Typica pochodzi z południowo-zachodniej Etiopii, skąd w XV lub XVI wieku trafiła do Jemenu. Na początku XVI wieku trafiła do Azji, a w 1706 r. pojedyncza fabryka kawy Typica została przeniesiona z Jawy do Amsterdamu, gdzie uprawiano ją w ogrodach botanicznych. Stamtąd w 1714 r. roślina trafiła do Francji, a pięć lat później do holenderskich kolonii.
  • Do lat 40. XX wieku większość plantacji kawy w Ameryce Południowej i Środkowej była obsadzona właśnie tą odmianą Arabiki.

Ostatnio coraz rzadziej się ją uprawia ze względu na podatność na choroby. Plantacje znajdują się wciąż w Peru, na Dominikanie oraz Jamajce, gdzie nosi nazwę Jamaica Blue Mountain.

Charakterystyka:

  • wielkość ziaren: duże
  • kolor końcówek listków: brązowe
  • wzrost: wysoki
  • wydajność: niska
  • podatna na choroby liści, ziaren oraz na nicienie

Optymalna wysokość uprawy:

  • 5°N to 5°S: >1600 m
  • 5–15°N i 5–15°S: >1300 m
  • >15°N i >15°S: >1000 m